Luotauksilla uutta tietoa kallioperästä Helsinki–Tallinna-tunnelin reiteillä

Geologian tutkimuskeskus GTK on tehnyt Uudenmaan liiton toimeksiannosta luotauksia Helsingin ja Tallinnan välisen merenalaisen rautatietunnelin reittivaihtoehtojen alueella Suomenlahdella. Tulokset ovat lupaavia, vaikkakin Viron rannikon läheisyydessä tarvitaan vielä lisämittauksia.

Luotauksissa saatiin yksityiskohtainen kuva merenpohjan geologisesta rakenteesta ja kerrostumista koko matkalta Suomesta Viroon. Viron rannikon läheisillä alueilla paksut sedimenttikivikerrostumat vaikeuttivat täysin luotettavan tulkinnan tekemistä. Alueella on joitakin kalliopainaumia, jotka vaativat vielä lisäluotauksia.

– Aivan uutena tietona selvisi, että peruskallioiden merenpohja jatkuu aivan Viron rannikon tuntumaan Naissaaren ja Eestin matalaan saakka, kertoo johtava asiantuntija Keijo Nenonen GTK:sta.

Uusimmalla tekniikalla tehty merenpohjaluotaus on laatuaan ensimmäinen tarkka geologinen mittaus Helsingin ja Tallinnan välillä. Luotauksia tehtiin elokuussa 2016 ja mittauksia täydennettiin loka-marraskuussa.

Mittausten tulokset on koottu englanninkieliseen raporttiin, FinEst Link Geological Report. Raportti ei ota suoraan kantaa kallion rakennusominaisuuksiin, mutta tarjoaa uutta ja hyödyllistä tietoa jatkoselvityksiä varten.

Selvitykset tunnelin rakentamismahdollisuuksista käynnissä

Luotauksista saatavaa tietoa tarvitaan Suomen ja Viron välisessä FinEst Link -projektissa, jossa selvitetään rautatietunnelin rakentamisen mahdollisuuksia. Käynnistyneissä selvityksissä tutkitaan tunnelihankkeen teknistä ja taloudellista toteutettavuutta sekä kannattavuutta ja vaikutuksia.

Tuloksia on odotettavissa vielä tämän vuoden aikana. Vasta sen jälkeen voidaan harkita kannattaako itse tunnelin suunnittelu käynnistää. Toteutuessaan merenalaisella rautatietunnelilla olisi pituutta 90 kilometriä, ja matka Helsingistä Tallinnaan taittuisi junalla noin puolessa tunnissa.

Tunnelihankkeen edellytysten laaja selvitystyö on mahdollinen Interreg Central Baltic -ohjelmasta saadun EU-rahoituksen turvin. Kaksivuotisen FinEst Link -projektin kokonaisbudjetti on 1,3 miljoonaa euroa. Hankkeen pääpartneri on Uudenmaan liitto ja kumppaneina ovat Helsingin kaupunki, Liikennevirasto, Tallinnan kaupunki, Viron liikenneministeriö ja Harjun lääninhallitus.

Lisätietoja:
FinEst Link -projektin johtaja Kari Ruohonen, Uudenmaan liitto, puh. 040 5045 170, kari.a.ruohonen@gmail.com
Erikoisasiantuntija Ossi Ikävalko, Geologian tutkimuskeskus, puh. 029 503 2121, ossi.ikavalko@gtk.fi
Geologi Kimmo Alvi, Geologian tutkimuskeskus, puh. 029 503 2115, kimmo.alvi@gtk.fi