FinEst Link -projekti yhteistyössä uusien teknologioiden kehittäjien kanssa

Helsingin ja Tallinnan välisen merenalaisen rautatietunnelin toteutettavuutta selvittävä FinEst Link -projekti julkaisi lokakuussa uusien teknologioiden haasteen. Haasteessa pyydettiin yrityksiä ja muita tahoja kertomaan ideansa siitä, miten kaupunkien välistä liikennettä voitaisiin kehittää tulevaisuudessa. Haasteeseen ilmoittautui seitsemän uusia liikenneteknologiota kehittävää yritystä. Määräaika ehdotusten jättämiselle oli joulukuun 15. päivä.

Kuusi yritystä, joiden joukossa muun muassa FinEst Bay Area, Hyperloop One ja SwissRapide, jätti kirjallisen ehdotuksensa määräaikaan mennessä.

FinEst Link -projekti selvittää perinteisellä tekniikalla rakennettavan rautatietunnelin kustannuksia ja hyötyjä. Teknologian nopeaa kehitystä ei voi jättää huomiotta tulevaisuuteen katsovassa projektissa. Siitä syystä FinEst Link -projektissa on haluttu ottaa uudet teknologiat huomioon jo selvitysvaiheessa, jotta uusien liikenneteknologioiden potentiaali voitaisiin paremmin ymmärtää ja hyödyntää.

Vastaanotetut ehdotukset arvioidaan ja analysoidaan joulu- ja tammikuussa. Haasteeseen osallistuneet yritykset kutsutaan projektin loppukonferenssiin Tallinnaan helmikuussa 2018 kertomaan ideoistaan ja ehdotukset julkaistaan osana hankkeen loppuraporttia.

Lisätietoa: Projektijohtaja Kari Ruohonen, puh. 040 504 5170