FinEst Link Projekt

eu_flag_horizontal_small
cb_logo_small

Projektist

Tallinn-Helsingi tunnel, kaksiklinna areng ning uued transpordilahendused! Kui see kõik tundub sulle põnev, siis tere tulemast projekti FinEst Link kodulehele!

Tallinn ja Helsingi moodustavad tänu kahe riigi vahel toimuvale tihedale reisijate ning kauba liikumisele ligi 1,5 miljoni elanikuga majanduskeskkonna. Kaksiklinnana moodustavad Tallinn ja Helsingi pidevalt kasvava majandusliku ning logistilise tõmbekeskuse. 2016 aastal läbis Tallinna sadamat üle 10 miljoni reisijat. Nii Helsingi, kui ka Tallinna sadam seisavad silmitsi pidevalt suureneva kaubavedude mahuga. Aasta-aastalt kasvab ka nii pendelrändajate, kui ka lihtsalt lõbusõidureisijate arv.

Kaubavedude ning reisijate arvu kasv kahe linna vahel on ühest küljest muidugi positiivne, kuid selle varjukülg on ummikutest ja tihedast liiklusest põhjustatud saaste ning pudelikaelad transpordiahelas.

FinEst Link projekti raames uuritakse, millised võiksid olla need pikaajalised arengud Tallinna ja Helsingi vahel, mis aitaksid murekohti vähendada. Projekti raames analüüsitakse, kuidas praegu toimiva parvlaevaühendusega oleks võimalik teenindada Tallinna ja Helsingi vahel aina kasvavat reisijate ning kaupade veomahtu. Lisaks sellele võetakse vaatluse alla mere alune raudteetunnel, mis võiks tulevikus olla püsiühenduseks Tallinna ning Helsingi vahel. Raudteetunneli variandile teostatakse nii majanduslikku, kui ka tehnilist osa puudutav tasuvusanalüüs.

FinEst Link projekti (2016-2018) kaasrahastatakse Interreg Kesk-Läänemere Programmist. Projekti kogumaksumus on ligi 1,3 miljonit eurot. Projektis osaleb kuus partnerit Eestist ja Soomest: Helsingi-Uusimaa Liit (peapartner), Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Soome Transpordiagentuur, Harju Maavalitsus, Helsingi Linn ja Tallinna Linn.

 

Uuringud ja avaldatud artiklid

FinEst Link projekt on orienteeritud avatusele ning läbipaistvusele. Kõiki projekti arenguid ning saavutatud tulemusi saab näha projekti kodulehel. Kindlasti leiab sealt näiteks metoodikad, kasutatud andmed, kokkuvõtted ning soovitused.

Kodulehel viimati avaldatud:

Geoloogiline uuring välja pakutud raudteetunneli trassil. Teostatud Soome Geoloogiateenistuse poolt. (avaldamise aeg veebruar 2017)

Eesmärgid

FinEst Link uuringud tehakse juhindudes järgnevatest eesmärkidest:

Igapäevase Tallinn-Helsingi vahel toimuva parvlaevaliikluse kvaliteedi tõus
Reisiks kuluva aja lühenemine 30-le minutile, graafiku tihendamine, piletisüsteemid ja -hinnad.

Sujuv transpordiahel ning erinevate transpordiliikide sidumine
Ühendused rahvuslike raudteevõrgustikega, ühistranspordiga mõlemas riigis ning ühendused lennujaamade ning Rail Balticuga.

Efektiivsem tarneahel
Taskukohane hind, graafiku tihendamine ning teenuse usaldusväärsus.

Jätkusuutlikum keskkond
Efektiivsem energiakasutus, tervislik linnakeskkond ning väiksem süsinikdioksiidi emissioon.

Turvalisuse tõus
Transpordilahendused on turvalised ning usaldusväärsed.

Majanduslikult tasuv
Tunneli lahenduse planeerimisel on arvestatud minimaalse riikliku rahalise toetusega.

Kontakt