FinEst Smart Mobility

Jätkusuutlikud intelligentsed transpordilahendused ja ühine planeerimine eesmärgiga lahendada piiriüleseid transpordidilemmasid

eu_flag_horizontal_small
cb_logo_small

Lühidalt

FinEst Smart Mobility: Helsingi läänesadama ja Tallinna vanasadama vaheline laevaühendus on maailma kontekstis väga tihe, üle 8 miljoni reisija aastas. Sage liikvusvoog toob kaasa märkimisväärseid liiklusummikuid, müra ja muid negatiivseid välismõjusid nii mõlemas sadamas kui ka linnas.

FinEst Smart Mobility projekt lahendab seda ajas järjest kasvavat probleemi tarkade transpordilahenduste kaudu. Projekti kaudu luuakse võimalusi, kuidas paremini ühendada erinevaid transpordiliike nii linnasiseste kui ka piiriüleste transpordipilootide abil, mis põhinevad uutel IKT-valdkonna lahendustel. Põhiline lõpptulemus on nii reisijate kui kaupade transpordiaja vähenemine. Inimeste ja kaupade parem liikuvus aitab vähendada heitgaase ja müra nii sadamates kui ka mõlemas linnas. Kasutajakeskne lähenemine, mis keskendub algpunktist lõpp-punkti jõudmisele, aitab kaasa paremale piiriülesele transpordiplaneerimisele.

Rohkem teavet inglise keeles: http://www.finestlink.fi/en/finest-smart-mobility/

 

Projekti rahastatakse Interregi Läänemere programmist, projekti kogueelarve on 1.8 miljonit eurot, centralbaltic.eu

Projekti partnerid on: Helsingi linn, Tallinna Linn, ITL Digital Lab, Vantaa linn, Maanteeamet, Forum Virum Helsinki ja Helsinki regionaalne transpordiamet