Finnish Estonian Transport Link ( FinEst Link)

Mikäli projekti saa rahoituksen, se alkaa keväällä 2016.

Aloitteen mukaan nimetty projekti, jossa arvioidaan perusteellisesti kiinteän yhteyden toteuttamisen edellytyksiä sekä sosioekonomisia vaikutuksia kaksoiskaupungin kehitykselle. Projektissa pyritään myös parantamaan Helsingin ja Tallinnan välisiä liikenneyhteyksiä ja vähentämään hiilidioksidipäästöjä hyödyntäen multimodaalisia liikennejärjestelmiä.

FinEst Smart mobility

Mikäli projekti saa rahoituksen, se alkaa keväällä 2016.

FinEst Smart Mobility -hankkeessa parannetaan Tallinnan Vanhasta satamasta Helsingin Jätkäsaareen liikkuvan liikenteen sujuvuutta ja ihmisten asiakaskokemusta. Työ tehdään kokeillen erilaisia fiksun liikkumisen tapoja kuten liityntäpysäköintiä ja raskaan liikenteen ohjausta. Lisäksi suunnitelmissa on parantaa yhteyksiä satamista edelleen Helsingissä lentokentälle ja Tallinnassa kehätielle.

Aloitteeseen liittyvät projektit

TalsinkiFix jossa arvioitiin Helsinki-Tallinna linkin tarkempaa selvittämistä

Rail Baltica Growth Corridor  jossa pyrittiin parantamaan itämeren alueen kaupunkien saavutettavuutta

Kiinnostavia projekteja muualla (englanniksi)

Femernin tunneli Tanskan ja Saksan välillä

Öresundin yhteistyö Kööpenhaminan ja Malmön välillä