FinEst Link -projekti

eu_flag_horizontal_small
cb_logo_small

Tietoa projektista

Tervetuloa FinEst Link -projektin verkkosivuille!

Helsinki ja Tallinna muodostavat lähes 1,5 miljoonan ihmisen talousalueen, jossa ihmiset ja rahti liikkuvat vilkkaasti. Helsingin ja Tallinnan kaksoiskaupunki on keskeinen ja alati kasvava talouden ja logistiikan keskus. Viime vuonna Tallinnan sataman kautta kulki yli kymmenen miljoonaa matkustajaa. Sekä Helsingin että Tallinnan alueiden kautta kulkee yhä enenevissä määrin rahtia sekä työn ja vapaa-ajan matkustajia.

Samaan aikaan kasvavat rahti ja matkustajamäärät kaupunkien välillä on myönteinen merkki yhteistyöstä ja kehityksestä, mutta nykyjärjestelmän raameissa aiheuttavat ruuhkia ja hidasteita kaupunkien välillä liikkumiseen. FinEst Link -projekti tutkii liikenteen kehittämistarpeita Helsingin ja Tallinnan välillä pitkällä aikavälillä. Yhtäältä projektissa tutkitaan, nykyisen kaltainen lauttaliikenne ja -yhteydet voitaisiin valjastaa paremmin vastaamaan kasvavan liikennöintimäärien tarpeisiin Helsingin ja Tallinnan satamissa. Projektissa tarkastellaan myös taloudellisesta ja teknisestä näkökulmasta merenalaisen rautatietunnelin toteutettavuutta ja kannattavuutta. Projektin tulokset ovat saatavilla keväällä 2018.

Kaksivuotisen FinEst Link -projektin kokonaisbudjetti on 1,3 miljoonaa euroa. Tunnelihankkeen edellytysten laaja selvitystyö on mahdollinen Interreg Central Baltic -ohjelmasta saadun EU-rahoituksen turvin.

Hankkeen pääpartneri on Uudenmaan liitto ja kumppaneina ovat Helsingin kaupunki, Liikennevirasto, Tallinnan kaupunki, Viron talous- ja viestintäministeriö ja Harjun kuntien liitto.

Yhteystiedot