Finnish Estonian Transport Link (FinEst Link)

projektin oma sivu täällä

Aikataulu 8/2016-7/2018

Aloitteen mukaan nimetty FinEst Link -projekti, jossa arvioidaan perusteellisesti kiinteän yhteyden toteuttamisen edellytyksiä sekä sosioekonomisia vaikutuksia kaksoiskaupungin kehitykselle. Projektissa pyritään myös parantamaan Helsingin ja Tallinnan välisiä liikenneyhteyksiä ja vähentämään hiilidioksidipäästöjä hyödyntäen multimodaalisia liikennejärjestelmiä.

Projekti saa rahoituksensa EU:n Keskisen Itämeren ohjelmasta.

FinEst Smart mobility

Aikataulu 9/2016-8/2019

FinEst Smart Mobility -hankkeessa parannetaan Tallinnan Vanhasta satamasta Helsingin Jätkäsaareen liikkuvan liikenteen sujuvuutta ja ihmisten asiakaskokemusta. Työ tehdään kokeillen erilaisia fiksun liikkumisen tapoja kuten liityntäpysäköintiä ja raskaan liikenteen ohjausta. Lisäksi suunnitelmissa on parantaa yhteyksiä satamista edelleen Helsingissä lentokentälle ja Tallinnassa kehätielle.

Projekti saa rahoituksensa EU:n Keskisen Itämeren ohjelmasta.

Projektin sivusto

Aloitteeseen liittyvät projektit

NSB Core hankkeessa kehitetään Pohjanmeri–Itämeri TEN-T-käytävän liikennettä ja maankäyttöä .

TalsinkiFix jossa arvioitiin Helsinki-Tallinna linkin tarkempaa selvittämistä

Rail Baltica Growth Corridor  jossa pyrittiin parantamaan itämeren alueen kaupunkien saavutettavuutta

Kiinnostavia projekteja muualla (englanniksi)

Femernin tunneli Tanskan ja Saksan välillä

Öresundin yhteistyö Kööpenhaminan ja Malmön välillä